İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ISSN 1304-1045

www.islamhukuku.com   www.islamhukuku.net   www.islamhukuku.org 

Jornal of Islamic Law Studies ???? ?????? ??????? ?????????

Nisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı çıkar. Hakemlidir

Sahibi / Publisher /  ??????

Mustafa ÖZDEMİR

Mehir Vakfı Genel Başkanı / General Director of Mehir Wakfi / ???? ?????

 

Editör / Editor-in-chief / ???? ???????

Prof.Dr. Saffet KÖSE

  

Yayın Kurulu / Editorial Board / ???? ???????

Prof.Dr. Halil İbrahim ACAR

Dr. Ahmet AKMAN

Y.Doç.Dr. Abdüsselam ARI

Prof.Dr. Nasi ASLAN

Y.Doç.Dr.Tevhit AYENGİN

Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Doç.Dr. Murteza BEDİR

Y. Doç.Dr. Recep CİCİ

??Dr.A. Hakan ÇAVUŞOĞLU

Prof.Dr. Şamil DAĞCI

Prof.Dr. Nihat DALGIN

Doç.Dr. Sabri ERTURHAN

Prof.Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU

Doç.Dr. H. Mehmet GÜNAY

Y. Doç.Dr. Menderes GÜRKAN

Dr. Hasan HACAK

Doç.Dr. Abdurrahman HAÇKALI

Doç.Dr. Cengiz KALLEK

Y. Doç.Dr. Ali KAYA

Dr. Hüseyin KAYAPINAR

Prof.Dr. Ferhat KOCA

Doç.Dr. İsmail KÖKSAL

Doç.Dr. Şükrü ÖZEN

Dr. Ali İhsan PALA

Dr. Ali PEKCAN

Y.Doç.Dr. İzzet SARGIN

Y.Doç.Dr. Haluk SONGUR

Doç.Dr. Hasan TANRIVERDİ

Dr. Mustafa YAYLA

Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM

Y.Doç.Dr. Kemal YILDIZ

Dr. Yaşar YİĞİT

Dr. Saim KAYADİBİ

 

Danışma ? Bilim Kurulu / Advisory ? Scientific Board / ?????? ?????????? - ???????

Prof.Dr. Hamza AKTAN

Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Prof.Dr. H. Yunus APAYDIN

Prof.Dr. Fahrettin ATAR

Doç.Dr. İ. Hakkı AYDIN

Prof.Dr. M. Akif AYDIN

Prof.Dr. Ali BAKKAL

Prof.Dr. Mustafa BAKTIR

Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof.Dr. Abdülaziz BAYINDIR

Prof.Dr. Faruk BEŞER

Prof.Dr. İbrahim ÇALIŞKAN

Prof.Dr. Orhan ÇEKER

Prof.Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Prof.Dr. İ. Kâfi DÖNMEZ

Prof.Dr. Celal ERBAY

Prof.Dr. Mehmet ERDOĞAN

Prof.Dr. Mehmet ERKAL

Prof.Dr. Osman ESKİCİOĞLU

Prof.Dr. Beşir GÖZÜBENLİ

Prof.Dr. Hasan GÜLEÇ

Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN

Prof.Dr. Muhsin KOÇAK

Prof.Dr. Salim ÖĞÜT

Doç.Dr. Ahmet ÖZEL

Prof.Dr. Mehmet ŞENER

Prof.Dr. Salih TUĞ

Prof.Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI

Prof.Dr. Davut YAYLALI

Prof.Dr. Y. Vehbi YAVUZ

 

Kitap Tanıtımı/ Book Review /  ??? ?????  

Dr. A. Hakan ÇAVUŞOĞLU

 

Özetler/ Summaries/??????

Y.Doç.Dr. Haluk SONGUR

 

Yazı İşleri Müdürü/Editorial assistant

Hasan TÜRK

 

e-mail: saffetkose@selcuk.edu.tr

ISSN 1304-1045

 

Yayın İlkeleri 

1- Dergide yayımlanması istenen yazılar İslam Hukuku ile ilgili olmalıdır: İslam hukuku ile ilgili çağdaş bir problem, İslam hukuk tarihi, edebiyatı, son dönem, daha önce yaşamış ya da çağdaş İslam hukukçularının ve eserlerinin tanıtımı, önceki fukahanın yazmış oldukları risalelerin neşri ve tercümesi, sempozyum ve tez değerlendirmeleri vb. konularda olmalıdır.

2- Araştırma ilmî metotlara uygun olmalıdır.

3- Araştırmaya İngilizce veya Arapça özet eklenmelidir.

4- Araştırmalar hakemlerin (en az iki hakem) olumlu görüşünden sonra yayımlanır.

5- Dergide yayımlanan yazıların dil ve içerik bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

6- Yayımlanmayan yazılar sahiplerine iade edilmez.

 

Principles and Regulations For Publication

1- Research submitted for publication, should be based on Islamic jurisprudence

2- Research should concentrate on issues,

 -questions and contemporary problem,

-history of Islamic jurisprudence,

-its literature,

- past and contemporary Islamic legists, dealing with Islamic subjects, with their works,

-critical publications and translations of treatises (unpublished manuscripts) of the past Islamic legists / jurists about various subjects,  

 -notes on symposiums, conferences, congresses or theises  etc.

3- Research should be followed scentific methods.

4- A satisfied abstract shold be attached to the research to be translated into English or Arabic.

5- Researches should be arbitrated by Islamic legists/jurists according to methods which indicates principles and procedures of arbitration

6- The opinions expressed in the articles are solely those of the authors        

7- Researches which not published, will not be returned.

 

 

                                                ????? ????? ??????

1- ?? ???? ????? ?????? ????  ?? ?????? ????? ??? ????? ????????

2- ?? ???? ????? ??? ??????? ???????? ????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??       ??????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ???? ????????? ??????? ?? ????? ????? ??????? ??????? ???????? ?? ????? ????????? ?? ????????  ???.

3- ?? ????? ????? ??? ??????? ???????

4- ?? ???? ?????? ????? ??????? ?? ???????? ??? ????? ??????????  ?? ???????

5- ?????????? ??? ??  ??? ??????? ?? ??? ????????? ???? ?????? ???????

6- ???? ?????????? ??????? ?????????  ?????? ???????? ?? ?????? ??? ???????

7- ?????? ???? ?? ?????? ???? ???????? 

 

 

Adres / Address / ??????? :

 

MEHİR VAKFI
Musalla Bağları Sarnıç Sk. No: 2
Selçuklu / KONYA

 

Tel:      0.332 236 14 60

Faks:   0.332 236 14 65

 

www.mehir.org

 

Mehir Vakfı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Üyesidir.